ปาลีน่า....PALENA...

posted on 10 Oct 2013 20:12 by untimate-soldier in kigurumi
สวัสดีคะ เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว
 
Hello how are you. Now comto autumn.
 
 
ถึงเวลาเปลี่ยนเครื่องแบบอีกครั้งหนึ่งแล้วคะ
 
Time so change my uniform.
 
 
ปาลีน่า มันคืออะไรเอ่ย
 
What is a  " PALENA ".
 
 
มันคือเสาที่ปักอยู่ในคลองคะ มันมีประโยชน์มาก
 
This is a pole plugged in canal. It a very useful.
 
 
อีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่า บริโกล่า.
 
And another called  " BRIGOLA ".
 
 
บริโกล่าทำจากเสาต้นเล็กๆมัดรวมกัน
 
BIGORA made from small pole and sheaf it.
 
 
เพื่อแสดงความลึกของคลอง สำหรับเรือขนาดใหญ่แล่นผ่านได้คะ
 
Use for display depth of canal . For big boat sailed through.
 
 
และปาลีน่าอีกแบบหนึ่งเรียกว่า " ปาลีน่าทาสี  " คะ
 
And other palena is called " COLOUR PALENA "
 
 
ปาลีน่าทาสี ใช้แสดงสัญลักษณ์ของบ้านหรือบริษัทคะ
 
A colour palena is sign of house or company.
 
 
ที่อาเรียคัมปะนีก็มีคะ ฉันพึ่งทำมันเสร็จแทนต้นเดิม
 
And aria company has. I make is complete replace old palena.
 
 
คุณอลิเซียบอกว่า มันจะตั้งอยู่ที่นี่ไปอีกนานคะ
 
ALICIA san told me " Ii would be situated here for a long time.
 
 
ช่างมหัศจรรย์เหลือเกินคะ.
 
It a wonderful.
 
 
 
แล้วพบกันใหม่นะคะ
 
See you next again.
 
 
 
AKARI.
 

Comment

Comment:

Tweet